Wedstrijdregelement Facebookactie

 1. Het vakantiehuis dient door de winnaar van de Facebookactie van Pleisterwerken Verhelst of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

 2. De winnaar van de Facebookactie van Pleisterwerken Verhelst is aansprakelijk voor schade die door hem/haar of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de winnaar van de facebookactie van Pleisterwerken Verhelst wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

 3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de gewonnen prijs en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

 4. De winnaar van de Facebookactie van Pleisterwerken Verhelst wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering). Onder geen beding kan Pleisterwerken Verhelst of de eigenaar van het pand verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade of veroorzaakte schade aan of door de winnaar van de facebookactie van Pleisterwerken Verhelst of zijn bezoekers.

 5. De winnaar van de Facebookactie van Pleisterwerken Verhelst wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit na te gaan bij uw verzekeringsagent.

 6. Pleisterwerken Verhelst of de eigenaar van het pand zijn niet aansprakelijk voor mogelijk verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan de winnaar van de Facebookactie van Pleisterwerken Verhelst van de vakantiewoning, de ter beschikking gesteld gebruik/verbruik materiaal, spelen, vijver of tuinen.

 7. Pleisterwerken Verhelst of de eigenaar van het pand zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, pandemieën, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

 8. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van jouw prijs ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar.

 9. De winnaar van de Facebookactie verbindt zich er toe om een minimum van 4 foto’s ter beschikking te stellen aan Pleisterwerken Verhelst over zijn/haar verblijfsperiode tussen 2 en 6/11/2020.

 10. De gewonnen prijs kan niet omgezet worden in gelden.

 11. Wanneer de verblijfsperiode van de gewonnen prijs niet kan doorgaan door maatregelen opgelegd in het kader van Covid19 kan de verblijfsperiode aangepast worden in overleg met de eigenaar van het pand voor hetzelfde aantal nachten afhankelijk van de beschikbaarheid.

 12. Iedere deelnemer dient ten minste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt op het moment van de deelname.